INDIVIDUALTERAPI

Vi tilbyr en til en konsultasjoner i Kunstterapiverkstedet i Ås.

Verkstedet er i lyse og trivelige lokaler i Moerveien 12, 3. etasje ROM 13.


Timene varer 1 1/4 - 1  1/2 time.


Gangen i en konsultasjon er at vi først snakker om hvilket tema du vil se på. Deretter uttrykker du dette ved tegning, maling, forming eller på annen måte.

Og så snakker vi om og med det du har laget for å finne hva det skal bety.

GRUPPETERAPI


Vi tilbyr også terapi i grupper.


Opp til 4 kan vi være i Kunstterapiverkstedet. Blir det flere, avtaler vi et annet lokale.Utsagn fra deltakere i terapi hos oss om hva de har erfart:

«Det har betydd mye å få uttrykke. Det har gitt mer krefter og inspirasjon og tiltak til andre ting i livet.»

«Jeg ble mer klar over hva det er som står i veien. Og det er lettere å finne ut av dette når en kan arbeide seg frem til det ved å lage et bilde. Det er ikke så lett å komme på sånn uten videre ellers.»

«Jeg har funnet verdier jeg heller vil fokusere på enn usikkerheten min. Jeg kan ikke være usikker hvis jeg skal praktisere de verdiene. Det er ikke noen vits i å være usikker.»

«Det har vært en bevegelse mot det bildet jeg ønsker å ha av meg selv.»

«Så lenge noe ikke er uttrykt som i dette maleriet, er det mer flytende, og ikke så forpliktende å måtte gjøre noe med.»

«Det er ikke så kaotisk lenger når jeg er stresset; jeg eier tiden mer nå.»

«Jeg finner ro i å drive med egen kunst, og vil bruke det videre til å gå inn i det indre.»


«Det har gjort mye å kunne uttrykke seg. Det blir en annen måte å forløse på. En blir kjent med andre sider av en selv enn en ellers ville blitt, og får tak i andre ting.»

«Jeg har kunnet trekke ut ting. Anerkjenne skyld og skam og sånt. Gi meg selv anerkjennelse for de følelser jeg har.»

«Det har vært nyttig å få innspill fra andre i gruppen, til å sette ord på ting. Men det er også viktig i slike tilfeller å kunne si ‘nei’ om det ikke stemmer.»