CV KNUT OMHOLT


I korthet

Utdannet diplom kunstterapeut og medlem av Kunstterapiforeningen i Norge, Dansk Psykoterapeutforening og European Federation of Art Therapy. Seks års studier i kunstfag, med høgskolekandidatgrad i video, drama og fortelling, og fag- og høgskoleutdanning i billedkunst. PhD i samfunnsfag. Undervist på høgskole- og universitetsnivå i mange år, primært innen pedagogiske og psykologiske områder. Egen virksomhet siden 1995, først som kunstpedagog, etter hvert som kunstterapeut. Særlig interesse for bruk av mytiske fortellinger til å belyse typiske utfordringer i livet. Opptrådt med fortelling på ulike scener. Har bearbeidet en rekke livstema ved kunstneriske medier. Er forfatter av to bøker og en del artikler, og har presentert sitt arbeid med kunstterapi på nasjonale seminarer og internasjonale konferanser.

I detalj


Utdannelse

    Kunstterapi

    - Diplom i kunstterapi, Institut for Kunstterapi, Danmark

    - Grunnutdanning i psykodrama, Norsk Psykodrama Institutt, Oslo 


    Kunstfag

    - Fag- og høgskoleutdanning i billedkunst, Asker Kunstfagskole, Asker og  Rudolf Steinerhøyskolen, Oslo

    - Høgskolekandidat video, drama og fortelling, Høgskolen i Oslo/OsloMet, Oslo


    Samfunnsfag

    - PhD, Norges landbrukshøgskole/Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås


Faglige medlemsskap

    Medlem av

    - Kunstterapiforeningen i Norge

    - Dansk Psykoterapeutforening

    - European Federation of Art Therapy

Yrkeserfaring

    - Egen virksomhet innen undervisning, fortelling og kunstterapi siden 1995

    - Mange års erfaring fra høgskole og universitet, med undervisning, forskning og utredning innen pedagogikk, organisasjon og ledelse;

       førsteamanuensis i pedagogikk, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Ås, siden 2006

 

Utmerkelser

    - Norges landbrukshøgskoles pris for pedagogisk virksomhet, 1993

    - Studentenes pris som beste foreleser ved Norges landbrukshøgskole, vårsemesteret 1993

 

Verv

    - Medlem av Fagetisk råd, Kunstterapiforeningen i Norge, 2014 - 2020

    - Styremedlem i Kunstterapiforeningen i Norge, 2004 –2006

    - Styremedlem i Norsk fortellerforum, 2001-02


Fortellerforestillinger

    - Laget i årene 2000-2010 en rekke forestillinger med fortelling, bygd på myter, eventyr og religiøse beretninger, for det meste sammen  

       med andre fortellere, på cafeer, museer, utdanningsinstitusjoner, festivaler etc. Arbeidet med fortellinger er senere gått mer over 

       workshops og undervisning, med undersøkelse sammen med deltakerne av hva handlingen og motivene kan si oss i dag.

      

Kunstnerisk utforskning av tema

    - Har brukt kunstneriske medier til å betrakte ulike arketypiske spørsmål i menneskelivet og samfunnet - se 'Galleri Knut' annet steds       

       i denne nettsiden.

 

Bøker

    Omholt, K. 2001. Heltens og heltinnens vei. Om å skape i dialog med det mytiske. Program for pedagogikk, Norges landbrukshøgskole.

      Boken handler om hvordan vi kan hente inspirasjon fra motiv i eventyr til personlig utvikling og skapende arbeid.


    Omholt, K. & J. G. Nesse 1992. Mennesker, organisasjon og ledelse. Universitetsforlaget, Oslo.

      Boken er en lærebok som gir grunnleggende innføring i organisasjon, ledelse og personalledelse.


Utvalgte artikler og konferansepresentasjoner

    Omholt, Knut 2020

      The Role of the Hand in Embodied Cognition and Education. Presentation, Conference of the Nordic Educational Research Association,    

      Turku.


    Omholt, Knut 2019

      Tying Knots: Creating Metaphors for Interpersonal Relationships. Research in Arts and Education (3) p.1-13.


    Omholt, Knut 2019

      Between Lecturing and Therapy. Accessing Two Positions in a Teacher's Work. Presentation, Conference of the Nordic Educational 

      Research Association, Uppsala.


    Omholt, Knut 2018

      Farver som bare vil ud! Et kunstterapeutisk forløb. Tidsskrift for psykoterapi (3) s.42-53.

    

    Omholt, Knut 2018.

      An Arts-Based Research Approach to Transcend Boundaries. Presentation, Conference of the Nordic Educational Research Association,

      Oslo.


    Omholt, Knut 2018.

      Inviting the 13. Element. Workshop, Conference of the European Teacher Education Network, Rotterdam.


    Omholt, Knut, 2018.

      Art Therapy with University Students. Presentation, Conference Act-Belong-Commit: Together for Mental Health, Oslo.


    Omholt, Knut 2017.

      The Twelve and Thirteen Plates – Exploring ‘Traditions in Transition.’ Workshop, Conference of the European Consortium for Art 

      Therapies Education, Krakow.


    Omholt, Knut 2017.

      Kunst som terapi. Helsesøstre (2) s.16-20.


    Omholt, Knut 2017.

      Fokusorientert kunstterapi. Rubin (2) s.16-19.


    Omholt, Knut 2017.

      Arts-Based Learning for Mental Health Challenges. Presentation, Conference of the Nordic Educational Research Association (NERA),

      Copenhagen.


    Omholt, Knut 2017.

      Dialogues with Material Conditions. Presentation, Conference of the Nordic Educational Research Association, Copenhagen.


    Ettung, Grethe 2017.

      Kunstterapi med studenter - Intervju med Knut Omholt. Sinn og Samfunn (2) s. 14-15.


    Omholt, Knut 2017.

      Eventyrs handling og symboler som ledetråd i veiledning. I M.S. Jensen, T.J. Karlsen og G. Luthen (red.): Veiledning og oppdagelse.

      Gyldendal Norsk Forlag. Kap. 7, s. 141-162.

 

    Omholt, Knut 2017.

      Fotografi som terapi til å kunne se omgivelsene. Rubin (1) s. 20-23.

 

    Omholt, Knut 2017.

      Kunstterapi med studenter som har psykiske plager. Prosjektrapport, extrastiftelsen.no: Extrastiftelsens prosjektbibliotek.


    Omholt, Knut 2017.

      Rom for helhet. Rubin (1) s. 6-9.


    Omholt, Knut 2016.

      Embodied Eyes. Rubin (2) s. 26-29.


    Omholt, Knut 2016.

      Photography as a Therapy of Vision. Presentation & workshop, Nordic Art Therapy Seminar, Helsinki.


    Omholt, Knut 2016.

      Sosial og emosjonell læring - Med maske som metode. Bedre Skole (1) s. 74-78.

 

    Omholt, Knut 2014.

      Art Therapy and Our Relationship to the Environment. Workshop, Nordic Seminar in the Creative Arts Therapies, Sandefjord.