KUNSTTERAPI INNEBÆRER Å BRUKE

KUNSTNERISKE UTTRYKKSFORMER

TIL Å FÅ MER KONTAKT MED SIN

INDRE OG YTRE VERDEN.

 

AV UTTRYKKSFORMER BRUKER VI

TEGNING, MALING, SKULPTURERING,

BEVEGELSE, LYD, ORD OG ANNET.

 

VI HENVENDER OSS BÅDE TIL

MENNESKERS MESTRING

AV SITT PRIVATE LIV,

OG TIL UTVIKLING AV

MENNESKER I DERES ARBEID.